Anbieterinformationen
N.T.P. Arsimi
Rr. Vëllëzerit Fazliu 133 B - Kodra e Trimave
10000 Prishtinë
Kosova
  +377(0)44111895
  +386 (0) 49 111 895
  www.ntparsimi.com
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Kontaktformular anzeigen

More Informations
Pavarësisht nga përmbajtja e kontrollit të kujdesshëm ne supozojmë asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e lidhjeve të jashtme. Për përmbajtjen e faqeve të lidhura operatorët e tyre janë përgjegjës. Të gjithë emrat, fjalët, simbolet dhe grafikat mund të jenë marka tregtare ose marka të regjistruara në pronësi të pronarëve të tyre ligjore. Të drejtat e përmendura dhe emrat e markave dhe markat e përdorura i përkasin pronarëve të tyre.